Visi dan Misi

VISI

Menjadi Sekolah Rendah yang dapat membentuk murid secara holistik dalam Ilmu dan Akhlak bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah.


MISI

Menerapkan sistem yang menjurus terus kepada aspek praktikal dalam Ilmu dan Akhlak.

Comments are closed.