Sesi Persekolahan

Sesi persekolahan dijalan secara dwi kurikulum iaitu bermula dari 8:30 pagi hingga 5:00 petang.

Comments are closed.